Профил на: ЛогоКъща “С-ИВВЕНА” в каталога за детски градини и услуги http://detskigradini.net


Център “С-ИВВЕНА” Пловдив функционира в екип с едни от най-утвърдените в страната специалисти в областта на речевата и езикова патология, и емоционално-поведенчески нарушения.

В центъра се осъществява консултация и терапия на някои нарушения в детското развитие, които не са заболявания, но водят до проблеми в обучението, поведението и нормалната речева комуникация. Тези нарушения причиняват на децата страдания, комплекси за малоценност и понякога провокират поява на агресивност.

Поставянето на диагноза не е едностранчив процес и винаги изисква много внимателна преценка, а често и месеци наблюдение от страна на различни видове специалисти. Особено внимание изискват емоционално-поведенческите нарушения в детска възраст, при които няма как да става дума за прецизност и точност на диагностичния процес, ако в него не участват логопед, психолог, специален педагог, невролог. Много е важна също координираността на мненията и действията на различните специалисти при оценка на случая, т.е. да има екипност в работата. Това се постига най сигурно, когато тези специалисти работят заедно, в един център.
В Център “С-ИВВЕНА” работата в екип е приоритет.

Диагностичният процес протича през няколко етапа:
- интервю с родителите
- наблюдение над свободното поведение на детето, неговата игра и взаимодействие с околните.
- обследване или снемане на логопедичен и психолого-педагогичен статус на детето /това става в рамките на повече от една среща, като продължителността зависи от самото дете и неговото съдействие/
- координиране оценките на различни специалисти и изготвяне на индивидуална програма за терапевтично въздействие.
- контрола през няколко месеца за проследяване на развитието и преоценка на първоначално поставената диагноза при необходимост.

 

 

Категории в които е регистрирана фирмата

ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ - РЕСУРСНИ И ДЕТСКИ ЦЕНТРОВЕ ДРУГИ УСЛУГИ - ЛОГОПЕД, ПСИХОЛОГ

Контакти на детското заведение

ЛогоКъща “С-ИВВЕНА”
Пловдив, Тракия, ул. "Борис I", Търговски център Европа, ет. 2
032595580
0894748816

http://www.logoped-plovdiv.bg
http://www.facebook.com/montesori.center.plovdiv
Работно време:
08:00-18:00

Логопедичен и Монтесори Център Пазарджик
Пазарджик, ул. "Тодор Мумджиев" 12
0894 748 816; 032/595580
Работно време: