Профил на: ДГ №38 "Дора Габе" (с яслени групи) в каталога за детски градини и услуги http://detskigradini.net

ДГ №38 "Дора Габе" (с яслени групи) функционира с 10 групи деца, разпределени по възрастов признак в 2 яслени и 8 градински. Разполага със съвременна, богата, естетична и мултифункционална среда:
- просторни и уютни занимални
- салон за изкуства 
- физкултурен салон
- плувен басейн
- кабинет за изучаване на чужди езици
- голяма и отлично поддържана дворна площ с добре оборудвани детски площадки за всяка група.

Доверие, спокойствие, възприемчивост в приятна атмосфера на добре организиран детски колектив в:
- интересни занимания и игри в ситуации
- чуждоезиково обучение
- театър
- плуване
- ски
- зелено училище и екскурзии

Категории в които е регистрирана фирмата

ДЕТСКИ ГРАДИНИ - ОБЩИНСКИ ГРАДИНИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ЯСЛИ - ОБЩИНСКИ ЯСЛИ

Контакти на детското заведение

ДГ №38 "Дора Габе" (с яслени групи)
София, Надежда, ул. "Св. Никола Нови" №12
02/938-71-64; 02/836-21-84
https://web.facebook.com/pages/category/Education/38-%D0%94%D0%93-%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%B5-%D0%B3%D1%80-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-155516365104441/?_rdc=1&_rdr
Работно време: