Профил на: ДГ №5 Надежда (с яслени групи) в каталога за детски градини и услуги http://detskigradini.net

ДГ №5 Надежда (с яслени групи) е открита през 1981 г. Именувана е "Надежда" през 1993 г.

В детското заведение се обучават и възпитават деца от три до седем годишна възраст в 10 групи. За тях се грижат дванадесет учители и шест помощник възпитатели. Учебно-възпитателният процес се осъществява според държавните образователни изисквания по утвърдена програма. Педагогическият екип работи за:

- насърчаване на детската активност и творчество

- индивидуален подход и зачитане на детската личност

- социална, познавателна и специална подготовка на шест годишните деца за училище.

Три от групите се намират в ж. к. Връбница 1 

Първи филиал: смесени възрастови групи - от 3 г. до 7 г.
Две групи - в ж. к. Обеля 1 , бл. 102 , вх. А и вх. Г, ет. 1.

Втори филиал: смесена възрастова група - от 3 г.  до 7 г.
Една група - в ж. к . Връбница 2, непосредствено до Северния парк.

Трети филиал: четири групи в ж.к. Обеля 2, бл. 204 вх. Б, бл. 207 вх. В, бл. 214 вх. Г, бл. 221 вх. В

 

 

 

Категории в които е регистрирана фирмата

ДЕТСКИ ГРАДИНИ - ОБЩИНСКИ ГРАДИНИ

Контакти на детското заведение

ДГ №5 Надежда (с яслени групи)
София, Връбница-1, бл. 510, вх. Б и В, ет. 1.
02-934 66 10

Работно време:


ДГ №5 Надежда - първи филиал
София, Обеля, 1, бл. 102, вх. А и Г, ет. 1.
02-934 66 10
Работно време:


ДГ №5 Надежда - втори филиал
София, Връбница-2, бл. 621, вх. А, ет. 1
02-934 66 10
Работно време:


ДГ №5 Надежда - трети филиал
София, Обеля, 2, бл. 204, вх. Б; бл. 207 вх. В; бл. 214 вх. Г; бл. 221, вх. В
02-934 66 10
Работно време: