Профил на: ДГ №52 "Илинденче" (с яслени групи) в каталога за детски градини и услуги http://detskigradini.net


ДГ №52 "Илинденче" (с яслени групи) се помещава в две модерни, специално построени сгради.

Едната от които на ул. „Пловдив” № 25, а другата на ул. „Кукуш” № 1.

Сградите са проектирани за 10 градински и 1 яслена групи с просторни и светли помещения. Двата двора са добре озеленени и поддържани. Осигурена е денонощна охрана.

За децата от ДГ №52 "Илинденче" се грижат опитни и квалифицирани педагози и медицински специалисти. Осигурено е целодневно медицинско обслужване.

Образователната дейност се провежда в съответствие с ДОИ за ПУВ.

По желание на родителите се предлагат допълнителни дейности:

- чуждоезиково обучение - английски език

- танци

- ателие по керамика и приложни изкуства

- футбол

- керамика и приложни изкуства

- организирани летни лагери и ски училища.

Категории в които е регистрирана фирмата

ДЕТСКИ ГРАДИНИ - ОБЩИНСКИ ГРАДИНИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ЯСЛИ - ОБЩИНСКИ ЯСЛИ

Контакти на детското заведение

ДГ №52 "Илинденче" (с яслени групи)
София, Света Троица, ул. "Пловдив" №25
02/4263777
02/4236024

Работно време:


ДГ №52 "Илинденче" - сграда ул. "Кукуш" № 1
София, Захарна фабрика, ул. „Кукуш” № 1
02/4267780

Работно време: