Профил на: ДГ №85 "Родина" в каталога за детски градини и услуги http://detskigradini.net


ДГ №85 "Родина" е целодневна детска градина. Приема деца от 3 до 6 годишна възраст.

В годишните комплексни планове се формулира главна цел: „Възпитание и обучение на децата съгласно ДОИ, съобразно възрастовите особености и насочено към формиране на свободни, морални, интелигентни/ интелект плюс сърце/, инициативни личности, които да съставляват гражданското общество; личности в процес на непрекъснато  усъвършенстване, уважаващи правата на другите, при спазване на природните и обществени закони”.

Мисията ни е да отглеждаме и  възпитаваме здрави и жизнерадостни деца, които да получат и образование,  успешно съчетаващо националните традиции с европейското измерение и  насочено към развитие на индивидуалните способности на всеки гражданин като знаещ, мотивиран и способен на житейска и професионална реализация.

По желание на родителите се предлагат допълнителни педагогически услуги:

Английски език 

- Плуване

- Футбол 

- Народни танци 

- Латино танци 

- Балет 

- Йога занимания 

- Приложно изкуство 

- Логопед 

Категории в които е регистрирана фирмата

ДЕТСКИ ГРАДИНИ - ОБЩИНСКИ ГРАДИНИ

Контакти на детското заведение

ДГ №85 "Родина"
София, Сердика, ул. "Дамян Груев" No44
359 (0)2 9521048
359 (0)884 801414

http://cdg85rodina.com/
https://web.facebook.com/cdg85rodina/?_rdc=1&_rdr
Работно време: