Профил на: ДГ №93 "Чуден свят" (с яслени групи) в каталога за детски градини и услуги http://detskigradini.net

ДГ № 93 "Чуден свят" (с яслени групи) се помещава в 4 сгради и разполага с просторен, добре залесен двор. Условията за възпитание и образование са много добри. Детското заведение се охранява от фирма "Алфа Секюрити".

В ДГ № 93 "Чуден свят" работят 4 яслени групи /за деца от 1 до 3 годишна възраст/ и 12 групи за деца от 3 години до постъпването им в първи клас. За тях се грижи квалифициран персонал с дългогодишен опит.

Възпитанието и обучението в ОДЗ № 93 "Чуден свят" е съобразено със Закона за народната просвета, ППЗНП, образователните програми, утвърдени и одобрени от МОМН. Акцентираме върху подготовката на децата за училище.

По желание на родителите се предлагат допълнителни образователни услуги:
- обучение по английски език
- модерни танци

- народни танци

- плуване

- футбал

В ДГ №93 "Чуден свят" работят и творят специалисти, които уважават детската личност и обичат да бъдат заобиколени от детски усмивки и грейнали детски очи. Квалифициран детски психолог се грижи ежедневно за хармоничното развитие на децата.

За най- малките се грижат опитни медицински кадри и педагог.

 

 

Категории в които е регистрирана фирмата

ДЕТСКИ ГРАДИНИ - ОБЩИНСКИ ГРАДИНИ ЯСЛИ - ОБЩИНСКИ ЯСЛИ

Контакти на детското заведение

ДГ №93 "Чуден свят" (с яслени групи)
София, Красно село, ул. "Дебър" №16-22
02/856-28-69; 02/855-70-42

http://odz93.bg/
Работно време:


филиал бл. 195
София, Красно село, ул. "Хубча" бл. 195
02/856-28-69; 02/855-70-42
Работно време:


филиал 34 ОУ
София, ул. "Родопски извор" № 23
02/856-28-69; 02/855-70-42
Работно време: