Профил на: ДГ "Искра" в каталога за детски градини и услуги http://detskigradini.net


ДГ "Искра" е целодневна детска градина с общинско финансиране. Разполага с помещения, отговарящи на всички санитарно-хигиенни изисквания за правилно отглеждане и възпитание на децата, провеждане на качествен педагогически процес. 

Целодневна детска градина с 4 възрастови групи, вкл. 2 подготвителни.

Децата изучават български език и литература, математика, изобразително изкуство, музика и физкултура.

Приоритет в работата на педагозите е развитието на личността на детето, неговите таланти, умствени и физически способности.

Голямо внимание се отделя на екологичното възпитание на децата с организирането на модни ревюта с демонстрация на костюми от екологични материали.

Детето изживява своята творческа активност в музиката, изобразителната дейност, танците , театъра, английския език.

Физически укрепва чрез организирани допълнителни дейности: футбол, йога, народни и модерни танци както и закаляване на децата на морски лагер и ски-училище.

Категории в които е регистрирана фирмата

ДЕТСКИ ГРАДИНИ - ОБЩИНСКИ ГРАДИНИ

Контакти на детското заведение

ДГ "Искра"
Пловдив, Широк център, ул. "Паганини" №1
032/643 142
0889/ 16 27 12

http://www.daskalo.com/cdgiskra/
https://web.facebook.com/cdgiskra.plovdiv
Работно време: