Профил на: ДГ "Маргаритка" в каталога за детски градини и услуги http://detskigradini.net


В  детската градина се отглеждат, обучават и възпитават деца от 3 годишна възраст до постъпването им в І клас. Сградата е типова, изцяло санирана през 2008 година. Отоплението е централно.

Функционират 8 групи, като децата са разпределени по възраст. Занималните са светли, просторни и уютни; всяка група разполага с модерни и разнообразни игрови и методични материали, които се поддържат и обогатяват периодично. Обстановката е организирана така, че се създава възможност за децата да действат в свободни и достъпни зони, за да се постигне самостоятелност в избора на информация, играчки и материали, практически занимания и игри.

На разположение на децата е добре оборудван

- физкултурен салон

- методичен кабинет с богат оперативен и демонстрационен материал, с над 200 табла, сюжетни и художествени картини, с разнообразни кукли и костюми за театър, с музикални инструменти, сценични и танцови облекла.

Дворът е озеленен с различни дървета и храсти, които са природен филтър за здравето и физическото развитие на децата. Игралните площадки са обширни, реконстриурани и изцяло обновени по проект на Община Пловдив през 2010 г., обособени за всяка група с модерни и многофункционални катерушки, съоръжения и места за отдих.

Децата изучават български език и литература, математика, социален и природен свят, изобразително изкуство и конструктивни дейности, музика и физкултура. Иновационните стремежи на педагогическия екип са насочени към въвеждане в предметната и социалната среда по интересен и подходящ за децата начин чрез забавни игри, занимания и опити; ориентиране в общочовешките цености (обич, приятелство,доброта), които имат личностен смисъл в живота на малкото дете; общи мероприятия с родителите; насърчаване и развиване на детската самоизява и индивидуалност чрез съвременни методи и средства, участия в изложби, градски концерти, фестивали.

Детската градина е готова да отговори и задоволи интересите, потребностите и изискванията на деца и родители чрез различни допълнителни дейности: тържества, развлечения, куклен театър и концерти, а по желание на родителите

- изучаване на английски език 

- модерен балет

- народни танци 

- футбол

Категории в които е регистрирана фирмата

ДЕТСКИ ГРАДИНИ - ОБЩИНСКИ ГРАДИНИ

Контакти на детското заведение

ДГ "Маргаритка"
Пловдив, Изгрев, ул. "Кедър" № 2-а
032 / 68-22-90
0876 448 511, 0884 20 24 23

http://dgmargaritkaplovdiv.eu/
https://web.facebook.com/%D0%94%D0%93-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-122564397863579/
Работно време:
от 07:00 часа до 19:00 часа

Втори адрес
Пловдив, ул. "Острец" №8, блок 221, вход А-Е
032/682-376
Работно време: