Профил на: ДГ "Марица" в каталога за детски градини и услуги http://detskigradini.net

ДГ "Марица" разполага с помещения, отговарящи на всички санитарно-хигиенни изисквания за правилно отглеждане и възпитание на децата, провеждане на качествен педагогически процес. Децата изучават български език и литература, математика, изобразително изкуство, музика и физкултура.

Детската градина предлга допълнителни дейности по желание на родителите

- Английски език - изучава се по специална програма „Little star” на три нива

- Народни танци - учебно-възпитателните цели при заниманията с деца е да се развият начални метроритмични познания,стойка на тялото,запознаване с българските народни танци и удоволствието да ги изпълняват.

- Модерни танци - учебно-възпитателните цели при заниманията с децата е да се развият правилна походка, стойка на тялото, пластичност и чувство за естетика.

- Футбол - работи се по програма, съчетаваща физическото укрепване и духовното възпитание, морал и етика. Изучавайки спортни техники децата стават дисициплинирани и отговорни и физически съзравят.

Категории в които е регистрирана фирмата

ДЕТСКИ ГРАДИНИ - ОБЩИНСКИ ГРАДИНИ

Контакти на детското заведение

ДГ "Марица"
Пловдив, ул. "Полковник Бонев" №27, район северен
032/951 888

https://www.facebook.com/people/%D0%9E%D0%B4%D0%B7-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0/100004065247447
Работно време:
от 7,00 до 19,00 часа