Профил на: ДГ "Незабравка" в каталога за детски градини и услуги http://detskigradini.net

ДГ „Незабравка” е общинско детско заведение с капацитет 104 деца, разпределени в 5 групи. Помещенията са слънчеви, добре разпределени и естетически подредени. Разполага с озеленен двор с достатъчно място за игри и забавления, празници и развлечения  на всички деца.

Възпитателно – образователната работа е дело на педагогическия, медицински, обслужващ и административен персонал. Тя се осъществява на базата на единни общообразователни изисквания.

Екипът на ДГ „Незабравка” има за цел да прилага принципите на „приобщаващото образование”, т. е. индивидуален подход към всяко дете . За децата се грижи лъчезарен, усмихнат и спокоен екип от висококвалифицирани педагогически специалисти и помощен персонал.

Категории в които е регистрирана фирмата

ДЕТСКИ ГРАДИНИ - ОБЩИНСКИ ГРАДИНИ

Контакти на детското заведение

ДГ "Незабравка"
Пловдив, Център, ул. "Юрий Венелин" № 2а
032/63-30-49

Работно време: