Профил на: ДГ "Ружа" в каталога за детски градини и услуги http://detskigradini.net

ДГ "Ружа" е целодневна детска градина с общинско финансиране. Разполага с помещения, отговарящи на всички санитарно-хигиенни изисквания за правилно отглеждане и възпитание на децата, провеждане на качествен педагогически процес. 

Детската градина е 5 групна и работи с деца от 3 до 7 годишна възраст. Спецификата на работа в нея е овладяването на българският език и социализацията на децата при подготовката им за училище. Основната ни задача е да привлечем децата от най-ранна възраст да посещават системно ДГ, работейки съвместно с родителите.

 

Категории в които е регистрирана фирмата

ДЕТСКИ ГРАДИНИ - ОБЩИНСКИ ГРАДИНИ

Контакти на детското заведение

ДГ "Ружа"
Пловдив, Изгрев, ул. "Острец" №8, блок 221, вход А-Е
032/68 23 76

Работно време: