Профил на: ДГ "Вяра" в каталога за детски градини и услуги http://detskigradini.net


ДГ "Вяра" е общинска детска градина с 6 групи. Сградата е на два етажа, с кухненски блок, локално парно отопление на газ. Детската градина разполага с физкултурен салон, вътрешен двор, обособен като площадка за обучение по БДП и двор с многогодишни дървета. Разполага с помещения, отговарящи на всички санитарно-хигиенни изисквания за правилно отглеждане и възпитание на децата, провеждане на качествен педагогически процес. 

Децата изучават български език и литература, математика, изобразително изкуство, музика и физкултура.

Детската градина предлга допълнителни дейности по желание на родителите.

Категории в които е регистрирана фирмата

ДЕТСКИ ГРАДИНИ - ОБЩИНСКИ ГРАДИНИ

Контакти на детското заведение

ДГ "Вяра"
Пловдив, Южен, ул. "Димитър Талев" 59
032/69-27-37

http://www.dg-vyara.com/
Работно време: