Профил на: ЦДГ №1 "Звездица" в каталога за детски градини, ясли и услуги http://detskigradini.net

ЦДГ №1 "Звездица" разполага с две сгради. Централната се намира на ул. "Цар Симеон" 88, а филиала на ул. "Лермонтов" 9. Разполага със занимални с източно и западно изложение.

В детското завидение се възпитават и обучават 213 деца от 3 до 7 години. Разпределени са в 7 групи - пет в централната сграда и две във филиала. 

Всяка група е обзаведена с детски легла, масички, столчета, функционални шкафове, телевизори, двд плеъри. Дидактичната база е отлична и постоянно се допълва. Особено богата е по КТД, включващ едър и дребен строителен материал. В ежедневието децата разполагат с куклени кътове за игра. Обособени са кътове за различни дейности и занимания, които предизвикват интерес и пораждат желание за игра.

Детската градина разполага с методичен кабинет, ресурсен кабинет за деца със специални образователни потребности, кабинет по английски език и изобразително изкуство. За музикалната дейност на децата са осигурени касетофони, акордеони, детски музикални инструменти, богат гардероб с костюми за народни, класически и други танци.

Обучението се осъществява от квалифицирани преподаватели по одобрени от МОН програми.

Детската градина извършва и допълнителни дейности по желание и заплащане от родителите, съобразно интересите на децата по английски език и рисуване.

Категории в които е регистрирано заведението

ДЕТСКИ ГРАДИНИ - ОБЩИНСКИ ГРАДИНИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Контакти на детското заведение

ЦДГ №1 "Звездица"
Адрес: Бургас, център, ул. "Цар Симеон" 88
Телефон: 056/ 83-13-79; 056/ 83-13-80
Мобилен телефон: 0885 526 663
E-mail:
Web: http://cdg1.na4alobg.com/
Работно време: 6.00 - 18.30 часа

ЦДГ №1 "Звездица" - филиал
Адрес: Бургас, център, ул. Лермонтов №9
Телефон: 056/84-33-44
Работно време: 6.00 - 18.30 часа