Профил на: 104 ЦДГ "Моят свят" в каталога за детски градини, ясли и услуги http://detskigradini.net


ЦДГ №104 „Моят свят” е целодневна детска градина. 

Приема деца от 3 до 7 годишна възраст. Има група за предучилищна подготовка. Децата са разпределени в групи по възраст. Обучението по всички направления е съобразно държавните образователни изисквания на МОН. Работи по програма "Стъпка по стъпка" и програмна система "Моливко". Децата изучават български език и литература, математика, изобразително изкуство, музика и физкултура. За децата се грижи екип от квалифицирани специалисти, помощен персонал и др.

Допълнителни дейности:
- Английски език
- Народни песни и танци
- Гимнастика
- Плуване
- Футбол
- Бяло училище
- Зелено училище
- Синьо училище

Категории в които е регистрирано заведението

ДЕТСКИ ГРАДИНИ - ОБЩИНСКИ ГРАДИНИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Контакти на детското заведение

104 ЦДГ "Моят свят"
Адрес: София, Оборище, ул. "Чумерна" №15
Телефон: 02/983-32-75; 02/983-37-84
Мобилен телефон: 0884 006 118; 0887 320 333
E-mail:
Web: http://www.cdg104.info/
Facebook: https://www.facebook.com/pages/%D0%A6%D0%94%D0%93-104-%D0%9C%D0%BE%D1%8F%D1%82-%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82/178441452197570
Работно време:

104 ЦДГ "Моят свят" - филиал
Адрес: София, Оборище, ул. "Цар Симеон" №5
Телефон: 02/983-37-84
E-mail:
Работно време: