Профил на: 110 ЦДГ "Слънчева мечта" в каталога за детски градини, ясли и услуги http://detskigradini.net

ЦДГ 110 „Слънчева мечта” е разположена в две сгради, всяка с капацитет до 112 деца, разпределени в четири възрастови групи /3-4 г., 4-5 г., 5-6 г., 6-7 г./. Броя на децата в групите е от 22 до 30 деца.

За децата се грижат висококвалифицирани педагогически специалисти и помощен персонал с доказани  професионални и хуманни  качества. За осъществяване на целите на здравеопазването се грижат висококвалифицирани медицински сестри.

В детската градина се прилага „Програма за възпитание на децата от 2 – 7 годишна възраст” на доц. Е. Русинова. Децата използуват учебни помагала на издателствата „Слово”, „Изкуства”, „Просвета”. В задължителната подготвителна група се обучават деца, подлежащи за постъпване в І-ви клас през съответната учебна година.

Привилегии при приемането на децата ползват братя и сестри приети в детската градина, деца, боледуващи от астма и астматичен бронхит, деца на родители инвалиди, близнаци или деца от многодетни семейства. Подаването на молби става чрез Единна информационна система на Столична община през Интернет на адрес: http://www.kg.sofia.bg/.

В детската градина се предлагат следните допълнителни педагогически услуги срещу заплащане:
- Английски език
- Футбол
- Приложни изкуства
- Народни танци
- Спортни танци
- Джудо

Родителите участват при вземането на решения, относно възпитанието, образованието и развлеченията на децата в детската градина.

Категории в които е регистрирано заведението

ДЕТСКИ ГРАДИНИ - ОБЩИНСКИ ГРАДИНИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ - ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Контакти на детското заведение

110 ЦДГ "Слънчева мечта"
Адрес: София, Подуяне, ул. "Батуня" №75
Телефон: 02/945-52-62; 02/945-30-19
Факс: 02/945-52-62
E-mail:
Web: http://slanchevamechta.net/
Facebook: https://www.facebook.com/slanchevamechta
Работно време:

110 ЦДГ Слънчева мечта - филиал
Адрес: София, Подуяне, ул. "Вършец" №11
Телефон: 02/945-52-62; 02/945-30-44
Факс: 02/945-52-62
E-mail:
Web: http://slanchevamechta.net
Работно време: