Профил на: 187 ЦДГ "Божур" в каталога за детски градини, ясли и услуги http://detskigradini.net


ЦДГ № 187 „Божур” е създадена на 01.03.1991 г. в отговор на потребностите на младите семейства в района за обхващане на децата в системата на предучилищното възпитание. Обучението и възпитанието се осъществяват съобразно Държавните образователни изисквания. Цел на обучението е постигане равен старт на децата за постъпване в училище.

Детска градина „БОЖУР” е общинско детско заведение с четири групи.

Финансира се от бюджета на Столична община.

От 2010 г. градината е на делегиран бюджет.

В годините детското заведение се утвърди като стабилна и сигурна институция за обучение и възпитание на децата.

Родителите с желание се включват активно в живота на децата.

Превърнаха се в традиция непрекъснатите открити практики по повод празници и чествания.

Използването на интерактивни методи в ежедневието на педагозите превърна учебното заведение в европейски модел за интеграция и социализация на децата.

Категории в които е регистрирано заведението

ДЕТСКИ ГРАДИНИ - ОБЩИНСКИ ГРАДИНИ

Контакти на детското заведение

187 ЦДГ "Божур"
Адрес: София, Красна поляна, ул. "Проф. Вайганд" № 6
Телефон: 02/920-18-20; 02/822-08-95
Мобилен телефон: 0884 801565
E-mail:
Web: http://cdg187.com/
Работно време: