Профил на: 31 Седмична ДГ "Зора" в каталога за детски градини, ясли и услуги http://detskigradini.net


Седмична детска градина №31 „Зора” приема деца от 3 до 7 годишна възраст. Има група за предучилищна подготовка. Децата са разпределени в групи по възраст.

Децата са разпределени в 4 възрастови групи по възрастови особености и желанието на родителите. Три от групите са със седмичен режим на работа, и една е с дневна организация на престоя. Всяка група е разположена в отделни спални помещения, помещения за престой през деня и отделни сервизни помещения. Две от групите са със самостоятелни входове и две със общ вход. Сградата, в която се помещава детската градина е масивна тухлена и специално построена за детска градина.

Възпитателно-образователния процес в детското заведение се осъщeствява посредством работа по утвърдени от Министерство на образованието и науката програми.

Програмите, по които се работи е „Програма за възпитание на детето от две до седем годишна възраст” – Елена Русинова и колектив и "Програма за подготвителна група" - Министерство на образованието и науката, в съчетание с най-новите достижения на предучилищните научни дисциплини и нови образователни стратегии.

Основните цели и най-съществените елементи от съдържанието на образователния процес, са насочени към усвояване на знания по:

- Български език
- Математика
- Ориентиране в социалния свят
- Ориентиране в природата
- Музика
- Изобразителни изкуства
- Техническо и художествено конструиране
- Игрова култура и пресъздаване
- Физическа култура

Категории в които е регистрирано заведението

ДЕТСКИ ГРАДИНИ - ОБЩИНСКИ ГРАДИНИ

Контакти на детското заведение

31 Седмична ДГ "Зора"
Адрес: София, Малашевци, ул. "Училищна" №10
Телефон: 02/936-67-74
E-mail:
Работно време: