Профил на: ЦДГ №47 в каталога за детски градини, ясли и услуги http://detskigradini.net

ЦДГ № 47 с. Горни Богров се намира на територията на район "Кремиковци". В нея се отглеждат, обучават и възпитават деца от 3 годишна възраст до постъпването им в първи клас. Разпределени са в две смесени групи:

І смесена група /от 3 до 5 годишни деца/ и

ІІІ смесена група /от 5 до 7 годишни/.

В ДГ се осигуряват физическо, духовно и социално развитие на децата. Развитие на индивидуалността,стимулират се творческите им заложби. Децата придобиват нови знания, умения и навици. В ДГ са са осигурени уважение,сигурност и свобода за всяко дете, зачитане на неговите права и неговото достойнство. Децата се възпитават в дух на толерантност и сътрудничество, на приобщаване към българската култура и традиция и общочовешките ценности. Получават и добра подготовка по всички образователни направления за постъпването им в първи клас.

ЦДГ № 47 с. Горни Богров - филиал с. Яна се намира на територията на район "Кремиковци" - Столична община. В нея се отглеждат, възпитават и обучават деца от 3 годишна възраст до постъпването им в първи клас. В момента във филиала има сформирана една смесена група /3-7 годишни/.

Категории в които е регистрирано заведението

ДЕТСКИ ГРАДИНИ - ОБЩИНСКИ ГРАДИНИ

Контакти на детското заведение

ЦДГ №47
Адрес: с. Горни Богров, Кремиковци, ул. "Т. Костов" 1
Телефон: 02/994-34-15
E-mail:
Работно време:

ЦДГ № 47 - филиал
Адрес: с. Яна, Кремиковци,
Телефон: 02/994-34-15
E-mail:
Работно време: