Профил на: ЦДГ №6 "Вълшебство" в каталога за детски градини, ясли и услуги http://detskigradini.net


ЦДГ №6 "Вълшебство" е целодневна детска градина с общинско финансиране. Разполага с помещения, отговарящи на всички санитарно-хигиенни изисквания за правилно отглеждане и възпитание на децата, провеждане на качествен педагогически процес.

Обучението по всички направления е съобразно държавните образователни изисквания на МОН. Децата изучават български език и литература, математика, изобразително изкуство, музика и физкултура.

Детската градина предлга допълнителни дейности по желание на родителите:

- английски език

- спортни танци

- хореография

- изобразително изкуство

- баскетбол

- зумба

- батик

- немски език

- руски език

- вокална група "Вълшебни гласчета"

 

 

 

Категории в които е регистрирано заведението

ДЕТСКИ ГРАДИНИ - ОБЩИНСКИ ГРАДИНИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Контакти на детското заведение

ЦДГ №6 "Вълшебство"
Адрес: Бургас, братя миладинови, ул. "Одрин" 1
Телефон: 056/541288; 056/530133
E-mail:
Web: http://www.valshebstvo.com/
Работно време: 6.30 – 18.30 ч.