Профил на: 89 ЦДГ в каталога за детски градини, ясли и услуги http://detskigradini.net

ЦДГ № 89 е целодневна детска градина. Детското заведение е общинска собственост. Намира се в с. Мрамор, район Връбница, област София.

ЦДГ № 89 приема деца от 3 до 7 годишна възраст. Има група за предучилищна подготовка. За децата се грижи екип от квалифицирани специалисти, помощен персонал и др. Обучението на децата по всички направления е съобразно държавните образователни изисквания на МОН. Децата изучават български език и литература, математика, изобразително изкуство, музика и физкултура.

Детското заведение предлага допълнителни дейности по желание на родителите.

Категории в които е регистрирано заведението

ДЕТСКИ ГРАДИНИ - ОБЩИНСКИ ГРАДИНИ

Контакти на детското заведение

89 ЦДГ
Адрес: с. Мрамор, Връбница-1, ул. "Л. Kаравелов" № 16
Телефон: 02/998-23-72
E-mail:
Работно време: