Профил на: 97 ЦДГ "Китна градина" в каталога за детски градини, ясли и услуги http://detskigradini.net

ЦДГ №97 „Китна градина” приема деца от 3 до 7 годишна възраст. Има група за предучилищна подготовка. Децата са разпределени в групи по възраст. Екипът на детската градина предоставя среда с равен достъп за развитие, възпитание и обучение на децата. С висок професионализъм, творчески подход и майчински грижи, се осъществява максимално развитие на творческата активност на детето, чрез възраждане и съхраняване на народните традиции и обичаи.

Обучението по всички направления е съобразно държавните образователни изисквания на МОН. Децата изучават български език и литература, математика, изобразително изкуство, музика и физкултура.

Допълнителни дейности, които детското заведение предлага по желание на родителите:

- народни танци

- мажоретни танци

- футбол

Категории в които е регистрирано заведението

ДЕТСКИ ГРАДИНИ - ОБЩИНСКИ ГРАДИНИ

Контакти на детското заведение

97 ЦДГ "Китна градина"
Адрес: София, Филиповци, ул. "Поручик Хранов" №5
Телефон: 02/825-50-09
E-mail:
Web: http://97.cdg.bg/
Работно време: