Профил на: 99 ЦДГ "Брезичка" в каталога за детски градини, ясли и услуги http://detskigradini.net

Централната сграда на 99 ЦДГ "Брезичка" представлява къща в приказен стил с 4 зали за настаняване на деца. Детското заведение разполага със зала за музика, физически занимания и други дейности. Паркът се ползва от децата, настанени в централната сграда и в бл. 23 и бл. 31. Детското заведение разполага с 5 специално построени за детска градина филиали, разположени в подблоковото пространство на бл. 1, бл. 4, бл. 6, бл. 23, бл. 31.

Същите разполагат с отделни зали за игри, занимания, сън, медицински кабинет, учителска стая, стая за обслужващ персонал. Детското заведение разполага със собствена кухня с отлични готвачи.

Целодневна детска градина №99 ”Брезичка” приема деца от 3 до 7 години с обич, разбиране за детската индивидуалност, желание за активно взаимодействие с родителите

В ежедневните занимания на децата са включени:

- Спортни занимания: футбол, плуване, ски.
- Английски език: ежедневно.
- Народни, спортни и латино танци.
- Развиване на естетически качества, като творим с помощта на природни и рециклирани материали.

В ЦДГ № 99 Брезичка възпитателно-образователна работа се осъществява по програмата на доц. Русинова и колектив и Програма за подготвителни групи в детската градина и училището авт. кол. Доц. Витанова, доц. Ангелов и др. Творчески ще се използуват положителните страни на утвърдени от МОН програмни помагала: НЕОГЕЯ-авторски колектив Ангушев, Семизорова и др.; Философия за деца-под научното ръководство на доц. Анета Карагеоргиева, Педагогика Френе и др.

Децата отгледани, възпитани и обучени в ЦДГ №99 „ Брезичка" са приети с радост в престижни училища.Това са деца знаещи, можещи със стремеж към знания и желания за успехи.

Категории в които е регистрирано заведението

ДЕТСКИ ГРАДИНИ - ОБЩИНСКИ ГРАДИНИ

Контакти на детското заведение

99 ЦДГ "Брезичка"
Адрес: София, Белите брези, ул. "Битоля" № 27
Телефон: 02/859-01-12; 02/858-50-37
Мобилен телефон: 0884/801415; 0888/486157
E-mail:
Web: http://brezichka.info/
Facebook: http://www.facebook.com/pages/%D0%A6%D0%94%D0%93-99-%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0/225856310763312
Работно време:

99 ЦДГ "Брезичка" - филиал бл. 6
Адрес: София, Белите брези, бл. 6
Телефон: 02/858-16-63
Работно време:

99 ЦДГ "Брезичка" - филиал бл. 4
Адрес: София, Белите брези, бл. 4
Телефон: 02/859-01-12; 02/859-71-43
Работно време:

99 ЦДГ "Брезичка" - филиал бл.1
Адрес: София, Белите брези, бл. 1
Телефон: 02/858-17-74
Работно време:

99 ЦДГ "Брезичка" - филиал бл. 23
Адрес: София, Белите брези, бл. 23
Телефон: 02/858-51-10
Работно време:

99 ЦДГ "Брезичка" - филиал бл. 31
Адрес: София, Белите брези, бл. 31
Мобилен телефон: 0884/801415
Работно време: