Профил на: ЦДГ „Дружба” с филиал „Първи юни” в каталога за детски градини, ясли и услуги http://detskigradini.net


ДГ „Дружба” с филиал „Първи юни” е детско заведение с две типови, четиригрупни сгради, отстоящи една от друга на разстояние – 1 км. Във всяка сграда има І-ва, ІІ-ра, ПГ/5/ и ПГ/6/ - възрастови групи.

Кухнята, в която се приготвя храната за децата е в сградата на филиала, което налага през летните месеци /юли и август/, когато средната посещаемост на децата е занижена, да работи сградата на филиала. Това се прави, с цел да не се пренася храна при 40 градусови температури.
ДГ „Дружба” с филиал „Първи юни” е среда за формиране на физическа, емоционална, познавателна и социална култура у децата и партньор на родителите във възпитателния процес.

 

 

Категории в които е регистрирано заведението

ДЕТСКИ ГРАДИНИ - ОБЩИНСКИ ГРАДИНИ

Контакти на детското заведение

ДГ "Дружба"
Адрес: Пловдив, Хр. Смирненски, ул. "Атон" №1
Телефон: 032/643 095
E-mail:
Работно време:

филиал "Първи юни"
Адрес: Пловдив, ул. "Пепелаша" 8
Телефон: 032/644-240
Facebook: https://www.facebook.com/people/%D0%A6%D0%B4%D0%B3-%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%9F%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8-%D1%8E%D0%BD%D0%B8/100002443198051
Работно време: