Профил на: ЦДГ "Радост" в каталога за детски градини, ясли и услуги http://detskigradini.net

Целодневна детска градина "Радост" е общинско детско заведение за възпитание и обучение на деца от 3 до 7 годишна възраст. Децата са разпределени в 13 групи по възрастов признак. Извършва се прием и на деца със специални образователни потребност. Те се обучават в масовите групи, но по план, съобразен с индивидуалните им възможности.

Градината разполага с нова, съвеременна и съобразена с възрастта на децата материална база. Сградите са четири и са разположени в централната част на града

Всяка група е обзаведена с удобни, ергономични цветни мебели, които провокират творческото въображение и креативност. За децата са осигурени съвременни технически средства, разнообразни играчки, спортни уреди и пособия. На разположение има физкултурен салон и музикална зала. Дворовете са слънчеви, озеленени и предлагат уреди за занимания и игри на открито. 

Педагогическият екип се състои от 28 човека с висока квалификация. Възпитателно-образователното взаимодействие е съобразено с ДОИ за Предучилищно възпитание и подготовка, Конвенцията за правата на детето и се провежда по одобрени от МОН програми. Учебната програма се характеризира с тематични единици - регламентирани и нерегламентирани ситуации, в които Вашите деца имат възможност да получат умения и компетентности по:

- български език

- художествена литература

- математика

- околна среда

- изкуства

- физкултурни дейности

С цел даване повече възможност за развитие и изява, детската градина предлага и допълнителни педагогически услуги:

- английски език

- танци - народни, модерен, балет

- екология и здраве, йога

Категории в които е регистрирано заведението

ДЕТСКИ ГРАДИНИ - ОБЩИНСКИ ГРАДИНИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Контакти на детското заведение

ЦДГ "Радост"
Адрес: Русе, Център, ул. "Д. Корсаков" №5
Телефон: 082/87-21-71
Мобилен телефон: 0884/820 088
E-mail:
Web: http://www.cdgradost.eu/
Работно време:

ЦДГ "Радост-1"
Адрес: Русе, Център, ул. "Д. Корсаков" 3
Телефон: 082/87-21-71
Мобилен телефон: 0884/820 088
Работно време:

ЦДГ "Радост-2"
Адрес: Русе, Център, ул. "Батак" 4
Телефон: 082/87-21-71
Мобилен телефон: 0884/820 088
Работно време:

ЦДГ "Радост-2ф"
Адрес: Русе, Център, ул. "Б. Войвода" 6
Телефон: 082/87-21-71
Мобилен телефон: 0884/820 088
Работно време: