Профил на: 44 ОДЗ "Калина" в каталога за детски градини, ясли и услуги http://detskigradini.net


ОДЗ №44 „Калина” е целодневна детска градина и ясла. Намира се в кв. Ботунец – един от най-новите квартали на София.

В детското заведение се възпитават и обучават 7 групи деца, разпределени по възраст в една яслена  и шест градински групи. За  децата се  грижат с обич и търпение  учители, медицински сестри и помощник – възпитатели.

Детската градина разполага с обширен и добре поддържан двор с безопасни и естетически издържани уреди и съоръжения за игра.

Обучението на децата по всички направления е съобразно държавните образователни изисквания на МОН.

В заниманията на децата са включени:

Спортни занимания, игри и разходки.
Английски език в ПГ – два пъти седмично с учител от ЦРД.
Занимания по музика и танци.
Развиване на естетически качества, като творим с помощта на природни и рециклирани материали.

Категории в които е регистрирано заведението

ДЕТСКИ ГРАДИНИ - ОБЩИНСКИ ГРАДИНИ ЯСЛИ - ОБЩИНСКИ ЯСЛИ

Контакти на детското заведение

44 ОДЗ "Калина"
Адрес: София, Ботунец, ул. "Балкан" №14, бл.12
Телефон: 02/994-36-33
Мобилен телефон: 0884 80 17 46
E-mail:
Web: http://odz44kalina.bg/
Работно време: