Профил на: 60 ОДЗ и филиал в каталога за детски градини, ясли и услуги http://detskigradini.net

ОДЗ №60 е целодневна детска градина. Разполага с плувен басейн и двор. Има филиал на ул. Васил Друмев № 34. Приема деца от 1 до 7 годишна възраст. Има яслени групи и група за предучилищна подготовка.

Обучението по всички направления е съобразно държавните образователни изисквания на МОН. Децата изучават български език и литература, математика, изобразително изкуство, музика и физкултура. За децата се грижи екип от квалифицирани специалисти, помощен персонал и др.

Детската градина предлга допълнителни дейности по желание на родителите.

Категории в които е регистрирано заведението

ДЕТСКИ ГРАДИНИ - ОБЩИНСКИ ГРАДИНИ ЯСЛИ - ОБЩИНСКИ ЯСЛИ

Контакти на детското заведение

60 ОДЗ
Адрес: София, Оборище, ул. "Мадарски конник" №7
Телефон: 02/944-64-81
E-mail:
Работно време:

60 ОДЗ - филиал
Адрес: София, Оборище, ул. "Васил Друмев" №34
Телефон: 02/944-64-81
E-mail:
Работно време: