Профил на: ДГ №79 "Слънчице" (с яслени групи) в каталога за детски градини, ясли и услуги http://detskigradini.net

ДГ №79 Слънчице (с яслени групи) приема деца от 1,5  до 7 годишна възраст. Децата са разпределени в групи по възраст. Образователно-възпитателната работа с децата в ОДЗ № 79 "Слънчице" се извършва в девет градински и две яслени групи. Високо отговорния и квалифициран персонал работи за "Изграждане на европейски модел на поведение у децата на основата на народностните и християнски морални норми, използвайки фолклорното, музикално и словесно творчество ". Целта е "Овладяване от децата на похвати за успешна интеграция и социализация чрез системата от национални ценности ".

В детското заведение срещу заплащане, съгласно ППЗНП под ръководството на хонорувани външни специалисти избрани чрез конкурс, се предлагат и следните допълнителни педагогически услуги:
- английски език
- плуване
- приложни изкуства
- футбол
- карате
- латино танци
- народни танци
- комютърна грамотност за подготвителните групи.

Категории в които е регистрирано заведението

ДЕТСКИ ГРАДИНИ - ОБЩИНСКИ ГРАДИНИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ЯСЛИ - ОБЩИНСКИ ЯСЛИ

Контакти на детското заведение

ДГ №79 "Слънчице" (с яслени групи)
Адрес: София, Студентски град, ул. "Джон Ленън", до бл. 26 и 27
Телефон: 02/868-21-49; 02/868-13-12; 02/868-10-63
Мобилен телефон: 0884/801655
E-mail:
Web: http://odz79.net/
Работно време: 7:00- 19:00 ч.