Профил на: 80 ОДЗ "Приказна калина" в каталога за детски градини, ясли и услуги http://detskigradini.net

ОДЗ №80 „Приказна калина” е целодневна детска градина. Има 2 яслени, 6 градински и 2 подготвителни групи. В яслените групи децата са смесени по възраст. 

Градината разполага с голям озеленен двор, с обособени площадки за игра и развлечения на открито. Подготовката на децата за училище е комплексна. Обучението на децата по всички образователни направления е съобразно държавните образователни изисквания на МОН.

Допълнителни дейности, които градината предлага по желание на родителите:

- чуждоезиково обучение,

- спортно-технически дейности

Категории в които е регистрирано заведението

ДЕТСКИ ГРАДИНИ - ОБЩИНСКИ ГРАДИНИ ЯСЛИ - ОБЩИНСКИ ЯСЛИ

Контакти на детското заведение

80 ОДЗ "Приказна калина"
Адрес: София, Хиподрума, ул. "Видлич" № 2
Телефон: 02/859-50-17; 02/859-81-70
E-mail:
Работно време: