Профил на: 85 ОДЗ "Звездичка" в каталога за детски градини, ясли и услуги http://detskigradini.net

Обединено детско заведение № 85 "Звездичка" функционира от 1989 год.  и е с 4 групи ясла и 10 градини за деца от 10 месеца до 7 годишна възраст. 

Има просторни и функционални 10 спални, 10 занимални, музикална зала, оборудване със съвременна аудио – визуална техника, физкултурен салон, функциониращ плувен басейн, който се използва целогодишно, кухня, всекидневен медицински контрол, двор 16 дка., обновени детски площадки, отговарящи на европейските изисквания и богата растителност. Градината е галерия на детско и учителско творчество от входа до всяко кътче.

Охранява се от ЕГИДА.

Екип от високо квалифицирани специалисти - педагози, медицински сестри и непедагози се грижат за осъществяване на образователно-възпитателния процес. Осигуряват възможност на всяко дете в реални условия да прояви индивидуални способности и придобие навици, умения, отношения на съвременната детска личност. Ръководени от принципите: хуманност, адаптивност, динамичност, гъвкавост, създаване на психологически климат на емоционален конфорт. Опирайки се на детската уникалност и осигурявайки оптимални условия в цялостния режим децата растат в среда на сигурност, спокойствие, доверие, учение, опознаване на света, в любов и приятелска атмосфера, висок професионализъм, равен старт за всяко дете.

Предлагат се подходящи допълнителни дейности

- английски език

- народни танци

- плуване

- футбол

- приложни дейности.

При желание от страна на родителите ежегодно се организира летен лагер - море.

 

Категории в които е регистрирано заведението

ДЕТСКИ ГРАДИНИ - ОБЩИНСКИ ГРАДИНИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ЯСЛИ - ОБЩИНСКИ ЯСЛИ

Контакти на детското заведение

85 ОДЗ "Звездичка"
Адрес: София, Дружба, 2, до бл. 218
Телефон: 02 / 979 11 38; 02 / 973 24 63
E-mail:
Web: http://odz85.com/
Работно време:

85 ОДЗ "Звездичка" - филиал "Враня"
Адрес: София, Дружба, кв. "Врана", бул. "Цариградско шосе" № 387
Телефон: 02/9791138
E-mail:
Работно време: