Профил на: ОДЗ №96 „Росна китка” в каталога за детски градини, ясли и услуги http://detskigradini.net

ОДЗ №96 „Росна китка” е целодневна детска градина. Предлага много добри условия за малчуганите от ж.к. „Дружба”-1., интериорът е уютен, цветен и много озеленен. Обстановката във всички групи е съобразена с възрастовите и индивидуални особености на децата. В подготвителните групи са създадени условия, отговарящи на детските потребности за учебна дейност, осигурени са нужните учебни помагала и пособия. Помещенията за игри, занимания, сън са просторни, топли с много светлина, цветя, декорации, ново интериорно оборудване. Физкултурният салон, музикалният салон, КТК, кътовете в обширните коридори, позволяват на децата да се забавляват и разнообразяват ежедневието си в дъждовните и зимни дни.

ОДЗ № 96 ще функционира с 2 яслени, 2 първи, 2 втори и 2 трети  групи и 1 подготвителна група.

Обучението по всички направления е съобразно държавните образователни изисквания на МОН. Децата изучават български език и литература, математика, изобразително изкуство, музика и физкултура.

Детската градина предлага допълнителни дейности по желание на родителите.

Категории в които е регистрирано заведението

ДЕТСКИ ГРАДИНИ - ОБЩИНСКИ ГРАДИНИ ЯСЛИ - ОБЩИНСКИ ЯСЛИ

Контакти на детското заведение

ОДЗ №96 „Росна китка”
Адрес: София, Дружба, 1, ул. "Полк. Чудомир Топлодолски", срещу блок 46, пк 1592
Телефон: 02/979-14-87; 02/879-42-07
Мобилен телефон: 0884 801610
E-mail:
Web: http://odz96.info/
Работно време: