Профил на: Детска градина към ЧОУ „Д-р Петър Берон” в каталога за детски градини и услуги http://detskigradini.net


Създадена с много любов към децата, Частна детска градина "Д-р Петър Берон" работи за щастието на вашите деца.

Частна детска градина „Д-р Петър Берон” предлага:
- Български език - Съвременни, привлекателни и атрактивни методи и форми на работа, насочени към овладяване на родния език.
- Ранно чуждоезиково обучение – ежедневни занимания по английски език
- Математика - Поставяне началото на нов и актуален подход за стимулиране на познавателната активност на децата в областта на математиката.
- Природа и свят - В света на растенията и животните – наблюдавай внимателно и изследвай смело.
- Социален свят - Включване на децата в дейности,гарантиращи изграждането на правила, норми и модел на поведение.
- Конструиране,моделиране, обработва на различни по състав материали,грижа за себе си и дома.
- Изобразително изкуство

Пътят на обучението преминава през:
- Възприемане на действителността
- Откриване и възприемане на изкуството
- Изящна и приложни дейности
- Музика
- Начална музикална култура
- Стимулиране и поощряване на детската музикалност
- Игрова култура и пресъздаване – да играем и да знаем
- Драматизация – куклен театър

Запознаване с различни техники, възможности за свобода на детето в роля
- Спорт
- Плуване
- Ски
- Карате
- Зелено училище, Бяло училище, Синьо училище

Осигурява
- Лекар педиатър
- Хранене
- Транспорт
- Празници

Категории в които е регистрирана фирмата

ДЕТСКИ ГРАДИНИ - ЧАСТНИ ГРАДИНИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ, С ОРГАНИЗИРАН ПРЕВОЗ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ -

Контакти на детското заведение

Детска градина към ЧОУ „Д-р Петър Берон”
София, Лозенец, бул. "Черни връх" №67
02/868 73 40
0888 77 40 50

http://pberon.com/petur-beron-sofia/detska-gradina/
https://www.facebook.com/pages/%D0%A7%D0%9E%D0%A3-%D0%94-%D0%A0-%D0%9F%D0%95%D0%A2%D0%AA%D0%A0-%D0%91%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%9D-%D0%98-%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%AF%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%98/155021591186634
Работно време: