Профил на: Детска архитектурна работилница в каталога за детски градини и услуги http://detskigradini.net


Поради широката сфера на приложение, архитектурата представя безкрайни възможности за придобиване на опит на деца от всички възрасти, от най-малките до тези, които са на път да влязат в света на възрастните. В основата стои желанието за споделяне на опит. Според нас играта с различните елементи представя основни факти за архитектурата по един ясен и изпълнен с въображение метод.

Непосредствените цели на програмата в Детска архитектурна работилница включват:

- Развитие на сетивна ориентация за пространствата, в които се движат и живеят;

- Способността да работят в екип, да наблюдават, да набелязват проблемите и да откриват нови творчески решения;

- Възможността да експериментират с техники, форми и материали;

- Възможност да упражняват чувствителност и въображение, вкус и критична оценка;

- Изследване на пространството, формата, функцията и значението, които са толкова важни за качеството на архитектурната среда;

- Развитието на оригинални или експериментални проекти, събития или материали ще включва работа с различни възрастови групи;

- Съвместна работа с продължително ангажиране от всички страни;

- Съчетаване на знания и умения в интерактивни извънкласни занимания, осигурявайки привлекателен, творчески и дълбоко образователен опит за всички;

Детската архитектурна работилница е място, където малчуганите ще изследват и изграждат. Истинското научаване е емоционален, не само интелектуален опит. Нещо, което въздейства на емоциите и въображението на децата, ще бъде най-ефективно, ще бъде запомнено. Да сътворим заедно нашия приказен град.

Категории в които е регистрирана фирмата

ЗАНИМАЛНЯ -

Контакти на детското заведение

Детска архитектурна работилница
София, Център, ул. “Кракра“ 11 - Съюза на архитектите в България (САБ)
+ 359 887 430647

http://archforchildren.com/
http://www.facebook.com/pages/%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%90-%D0%90%D0%A0%D0%A5%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%9D%D0%90-%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%98%D0%9B%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%90/158627007553649
Работно време:
всяка събота от 10.00 до 11.30, от 13.00 до 14.30 и от 15.00 до 16.30 часа