Профил на: ДГ №104 "Моят свят" в каталога за детски градини и услуги http://detskigradini.net


ДГ №104 „Моят свят” е целодневна детска градина. 

Приема деца от 3 до 7 годишна възраст. Има група за предучилищна подготовка. Децата са разпределени в групи по възраст. Обучението по всички направления е съобразно държавните образователни изисквания на МОН. Работи по програма "Стъпка по стъпка" и програмна система "Моливко". Децата изучават български език и литература, математика, изобразително изкуство, музика и физкултура. За децата се грижи екип от квалифицирани специалисти, помощен персонал и др.

Допълнителни дейности:
- Английски език
- Народни песни и танци
- Гимнастика
- Плуване
- Футбол
- Бяло училище
- Зелено училище
- Синьо училище

Категории в които е регистрирана фирмата

ДЕТСКИ ГРАДИНИ - ОБЩИНСКИ ГРАДИНИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Контакти на детското заведение

ДГ №104 "Моят свят"
София, Оборище, ул. "Чумерна" №15
02/983-32-75; 02/983-37-84
0884 006 118; 0887 320 333

Работно време:


ДГ №104 "Моят свят" - сграда 2
София, Оборище, ул. "Цар Симеон" №5
02/983-37-84

Работно време: