Профил на: ДГ №14 "Здравец" в каталога за детски градини и услуги http://detskigradini.net


ДГ №14 "Здравец" се намира в сърцето на красивия парк "Изгрев". В детското заведение функционират четири групи. В тях се отглеждат, обучават и възпитават деца от 3 до 7 годишна възраст.

Високо квалифициран екип от педагози и помощно обслужващ персонал се грижи с отговорност и обич за децата и утвърждаване на детското заведение като дом на радостта и развитие на таланти. Осигурени са постоянни форми за допълнителна работа с децата:

- английски език

- хореография - народни и спортни танци

- футбол

ДГ №14 "Здравец" предлага и следните безплатни допълнителни дейности за работа с децата:

- лечебна физкултура,

- екология,

- рисуване

- религия

Категории в които е регистрирана фирмата

ДЕТСКИ ГРАДИНИ - ОБЩИНСКИ ГРАДИНИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Контакти на детското заведение

ДГ №14 "Здравец"
Бургас, Изгрев, парк "Изгрев"
056/860 875; 056/860 964

https://www.facebook.com/pages/%D0%A6%D0%94%D0%93-14-%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86-%D0%B3%D1%80-%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81/122382404627493
Работно време: