Профил на: ДГ №99 "Брезичка" в каталога за детски градини и услуги http://detskigradini.net

Детска градина №99 ”Брезичка” приема деца от 3 до 7 години с обич, разбиране за детската индивидуалност, желание за активно взаимодействие с родителите. Децата в детското заведение се възпитават и обучават при ясно поставени цели във възпитателен и образователен аспект, съгласно държавните образователни изисквания.

В ежедневните занимания на децата са включени:

- Спортни занимания: футбол, плуване, ски
- Английски език: ежедневно.
- Народни, спортни и латино танци
- Развиване на естетически качества, като творим с помощта на природни и рециклирани материали.

В ДГ № 99 Брезичка възпитателно-образователна работа се осъществява по програмата на доц. Русинова и колектив и Програма за подготвителни групи в детската градина и училището авт. кол. Доц. Витанова, доц. Ангелов и др. Творчески ще се използуват положителните страни на утвърдени от МОН програмни помагала: НЕОГЕЯ-авторски колектив Ангушев, Семизорова и др.; Философия за деца-под научното ръководство на доц. Анета Карагеоргиева, Педагогика Френе и др.

Децата отгледани, възпитани и обучени в ЦДГ №99 „ Брезичка" са приети с радост в престижни училища.Това са деца знаещи, можещи със стремеж към знания и желания за успехи.

Категории в които е регистрирана фирмата

ДЕТСКИ ГРАДИНИ - ОБЩИНСКИ ГРАДИНИ

Контакти на детското заведение

ДГ № 99 "Брезичка"
София, Белите брези, ул. "Битоля" № 27
02/859-01-12
0888/486157

Работно време:


99 ЦДГ "Брезичка" - филиал бл. 23
София, Белите брези, бл. 23
02/8590112, 02/8585037
Работно време:


99 ЦДГ "Брезичка" - филиал бл. 1
София, Белите брези, бл. 1
02/859-01-12
Работно време:


99 ЦДГ "Брезичка" - филиал бл.1
София, Белите брези, бл. 1
02/858-17-74
Работно време:


99 ЦДГ "Брезичка" - филиал бл. 23
София, Белите брези, бл. 23
02/858-51-10
Работно време:


99 ЦДГ "Брезичка" - филиал бл. 31
София, Белите брези, бл. 31
0884/801415
Работно време: