Профил на: ДГ „Дружба” с филиал „Първи юни” в каталога за детски градини и услуги http://detskigradini.net


ДГ „Дружба” с филиал „Първи юни” е детско заведение с две типови, четиригрупни сгради, отстоящи една от друга на разстояние – 1 км. Във всяка сграда има І-ва, ІІ-ра, ПГ/5/ и ПГ/6/ - възрастови групи.

Кухнята, в която се приготвя храната за децата е в сградата на филиала, което налага през летните месеци /юли и август/, когато средната посещаемост на децата е занижена, да работи сградата на филиала. Това се прави, с цел да не се пренася храна при 40 градусови температури.
ДГ „Дружба” с филиал „Първи юни” е среда за формиране на физическа, емоционална, познавателна и социална култура у децата и партньор на родителите във възпитателния процес.

Допълнителна педагогическа дейност над ДОС:

- Футбол

- Бойни изкуства

- Модерен балет

- Народни танци

- Английски език

Категории в които е регистрирана фирмата

ДЕТСКИ ГРАДИНИ - ОБЩИНСКИ ГРАДИНИ

Контакти на детското заведение

ДГ "Дружба"
Пловдив, Хр. Смирненски, ул. "Атон" №1
032/642319

http://dg-drujba.com/site/
https://web.facebook.com/pages/category/Preschool/%D0%94%D0%93-%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0-665897056788354/?_rdc=1&_rdr
Работно време:


филиал "Първи юни"
Пловдив, ул. "Пепелаша" 8
032/644240
https://www.facebook.com/people/%D0%A6%D0%B4%D0%B3-%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%9F%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8-%D1%8E%D0%BD%D0%B8/100002443198051
Работно време: