Профил на: Детска градина "Пролет" в каталога за детски градини и услуги http://detskigradini.net


Детска градина „Пролет” се състои от две градини Целодневна детска градина №7 и Целодневна детска градина №10 и филиал, кв. Могиличе

- 3 групи - Целодневна детска градина №7

- 2 групи - Целодневна детска градина №10

- 1 група - филиала

Детската градина предлага възпитание и обучение на децата с приоритет:

- Традиционен граовски фолклор за възпитаване децата в дух на национални ценности и добродетели.

-  Култура на общуване и равнопоставеност на мъжа и жената чрез „Джендър обучение” и „Превенция и насилие при децата".

Има физкултурни салони и музикален салон.

Предлага занимания по интереси:

- английски език

- танци

- музика и спорт, ръководени от висококвалифицирани специалисти

Категории в които е регистрирана фирмата

ДЕТСКИ ГРАДИНИ - ОБЩИНСКИ ГРАДИНИ ГЛЕДАНЕ НА ДЕЦА -

Контакти на детското заведение

Детска градина "Пролет"
Перник, ул. "Люлин" №39
076/630463

http://dgproletpernik.com/
https://www.facebook.com/proletodg
Работно време:
6.30 ч. - 18.30 ч.

ОДГ "Пролет"
Перник, ул. ”Никола Козлев” №33
076/630463
076/630463
0882480626

Работно време: