Профил на: ДГ "Чайка" в каталога за детски градини и услуги http://detskigradini.net

ДГ "Чайка" функцинира като детска градина от 1950 г. От декември 2016 г. новата сграда прие 200 деца в 8 групи. Отличните условия в групите, физкултурен салон и плувен басейн дават възможност за протичане на съвременен възпитателно-образователен процес.

Обучението по всички направления е съобразно държавните образователни изисквания на МОН. Децата изучават български език и литература, математика, изобразително изкуство, музика и физкултура.

Детската градина предлга допълнителни дейности по желание на родителите:

- английски език
- танци
- детски спорт

Категории в които е регистрирана фирмата

ДЕТСКИ ГРАДИНИ - ОБЩИНСКИ ГРАДИНИ

Контакти на детското заведение

ДГ "Чайка"
Пловдив, ул. "Славянска" №57, кв. "Каменица"
032/62-87-84

Работно време: