Профил на: Частна детска градина и ясла “Детска Академия” в каталога за детски градини и услуги http://detskigradini.net


„Детска академия“ е водещата детска градина франчайз на IPC в София и е първата по рода си в България. Основана през 2010, Детска академия предоставя на родители и деца увлекателна предучилищна среда, която е уютна и професионална. Обучението е двуезично и всички предмети се преподават и на английски и на български език. Детската академия разполага и с яслена група.

Използва се нов подход към детето, акцентиращ върху интелектуалното и физическо развитие. Начинът на обучение е предимно на английски език за всички аспекти подкрепени от български език. Това, ние смятаме, е идеалният начин да се постави стабилна основа за развитието на втори език при детето.

Интелектуално и Физическо развитие
По един час на ден е посветен на програмата за интелектни и физически упражнения на Ilchi Lee - the Brain Gym® и Power Brain Education® , както и други интересни книги и програми, експериментиращи в тази посока

Изобразително изкуство включва: оцветяване на фугурки, рисуване, живопис, танц и музика. Всеки ден децата ще имат възможността да изразят себе си по нов начин.

Четене / Писане включва: разпознаване на букви и числа, фонетичното им звучене, четене на книжки, както и логическо мислене и техники за разбиране.

Математика / Наука: Разпознаване на числа и форми, смятане, разнообразни игри с цифри, използването на календар, както игри свързани с пари. Преподаването на математика е забавно и активно, така че децата да разберат понятията, както и визуалната идентификация на цифри и проблеми.

Категории в които е регистрирана фирмата

ДЕТСКИ ГРАДИНИ - ЧАСТНИ ГРАДИНИ ЯСЛИ - ЧАСТНИ ЯСЛИ КУРСОВЕ - ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА, ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ЛЕТНИ УЧИЛИЩА -

Контакти на детското заведение

Частна детска градина и ясла “Детска Академия”
София, Изгрев, бул. „Цариградско шосе“ №32 (Кръгово 4-ти км), в Q център
+359 2 4950040
+359 898 455375

http://www.toddlersacademy.eu
Работно време:
08.30 - 18.00 ч.