Профил на: Специално училище за ученици с увреден слух ”Проф. д-р Дечо Денев“ в каталога за детски градини и услуги http://detskigradini.net


Специалното училище за ученици с увреден слух „Проф. д-р Дечо Денев”, гр. София е държавно училище с 120 годишна история в обучението, възпитанието и рехабилитацията на деца с увреден слух. В специалното училище се обучават и рехабилитират деца и ученици с различна степен загуба на слуха, а именно:

• Деца с увреден слух в яслени групи от 10-месечна до 3-годишна възраст, които се възпитават, социализират и обучават по стандарти за ранно детско развитие;
• Деца с увреден слух в предучилищни групи от 3-годишна до 6-годишна възраст;
• Ученици в подготвителни групи и първи клас;
• Ученици, слухопротезирани, както със слухови апарати, така и чрез кохлеарни импланти;
• Деца и ученици с множество увреждания;
• Деца и ученици с комуникативни нарушения, за които е препоръчително да използват жестов език.
• Ученици, завършили основно образование, за придобиване на професионална подготовка и квалификация по следните специалности:

Категории в които е регистрирана фирмата

ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ - ДЕТСКИ ГРАДИНИ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ - ПРОГИМНАЗИЯ - ГИМНАЗИЯ -

Контакти на детското заведение

Специално училище за ученици с увреден слух ”Проф. д-р Дечо Денев“
София, Манастирски ливади, ул. "Ген. Стефан Тошев" №82
02 / 855-61-17; 955-90-39; 955-55-76
02/ 855 61 17

http://deafschool.net
Работно време:
целодневно от 07:30 до 19:30 часа