Профил на: “С-ИВВЕНА” - Пловдив в каталога за детски градини и услуги http://detskigradini.net


Център “С-ИВВЕНА” Пловдив е създаден и управляван от Ивелина Стаменова, специален педагог – логопед и педагог за лица с интелектуални затруднения, магистър по комуникативни нарушения и детски психолог, в края на 2007 г.
От тогава Центърът функционира в екип с едни от най-утвърдените в страната специалисти в областта на речевата и езикова патология, и емоционално-поведенчески нарушения.
Правят се диагностични консултации на лица с речеви, емоционални и поведенчески нарушения от всички възрастови групи, ежедневно се водят терапии от опитни и креативни терапевти.
Нашата цел е да бъдем водещи и професионалисти в своята област и да помогнем ефективно на всеки, потърсил помощ и подкрепа от нас.

Услуги:

В нашия център се осъществява консултация и терапия на някои нарушения в детското развитие, които не са заболявания, но водят до проблеми в обучението, поведението и нормалната речева комуникация. 

Диагностика и консултация в екип

Поставянето на диагноза не е едностранчив процес и винаги изисква много внимателна преценка, а често и месеци наблюдение от страна на различни видове специалисти. Особено внимание изискват емоционално-поведенческите нарушения в детска възраст, при които няма как да става дума за прецизност и точност на диагностичния процес, ако в него не участват логопед, психолог, специален педагог, невролог. Много е важна също координираността на мненията и действията на различните специалисти при оценка на случая, т.е. да има екипност в работата. Това се постига най сигурно, когато тези специалисти работят заедно, в един център.

В Център “С-ИВВЕНА” работата в екип е приоритет.

Диагностичният процес протича през няколко етапа:
- интервю с родителите
- наблюдение над свободното поведение на детето , неговата игра и взаимодействие с околните.
- обследване или снемане на логопедичен и психолого-педагогичен статус на детето /това става в рамките на повече от една среща, като продължителността зависи от самото дете и неговото съдействие/
- координиране оценките на различни специалисти и изготвяне на индивидуална програма за терапевтично въздействие.
- контрола през няколко месеца за проследяване на развитието и преоценка на първоначално поставената диагноза при необходимост.

 

 

Категории в които е регистрирана фирмата

ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ - РЕСУРСНИ И ДЕТСКИ ЦЕНТРОВЕ КУРСОВЕ -

Контакти на детското заведение

“С-ИВВЕНА” - Пловдив
Пловдив, Тракия, ТЦ "Европа", етаж 2
032/59 55 80
0894 748 816

http://www.logoped-plovdiv.bg/
http://www.facebook.com/people/%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%9D-%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AA%D0%A0-%D0%A1-%D0%98%D0%92%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%90-%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%94%D0%98%D0%92/100000615402325
Работно време:


ЛогоКъща С-ИВВЕНА 1
Пловдив, Тракия, ул. "Св. Княз Борис I", Търговски Център Европа, ет.2
0894748816
Работно време:


ЛогоКъща С-ИВВЕНА 2
Пловдив, Тракия, бул.Освобождение 3, хотел SPS – Денонощна детска поликниника Пловдивмед, ет.1, кабинети 12 и 15
0894748816
Работно време:


Пазарджик
Пловдив, Център, ул. "Тодор Мумджиев" 12
0894748816
Работно време:


Асеновград
гр. Асеновград, ул. "Трети март" 34, ТЦ “Монблан”, ет.6, офис 4
0894748816
Работно време: