Профил на: Детска градина "Щастливо детство" в каталога за детски градини и услуги http://detskigradini.net

ДГ ”Щастливо детство” се намира в нова, модерна и съвременна сграда с капацитет 124 деца. Състои се от 4 градински и 2 яслени групи.

Градината има централно парно отопление, на 2 етажа, където са създадени необходимите предпоставки за провеждане на качествен и пълноценен педагогически процес. 

За психологическия, физически комфорт и удобство на нашите възпитаници са обособени удобни пространства с достатъчно осветление, обзаведени с различни кътове за игра, телевизор, СД-плеър, бели магнитни дъски и табла, подходящи за възрастта играчки,съвременни нагледни материали,книжки и др. За децата със СОП  е оборудван  кабинет, снабден с лаптоп и различни уреди, материали и пособия за ефективна работа на ресурсните учители, логопеди и психолози.

Основните насоки в работата са: интегриране с водещи европейски и световни възпитателни практики, свобода на избор, инициатива и творчество на децата и учителите,създаване на условия за природосъобразен, екологично оправдан и здравословен начин на хранене и живот, развитие на личностния потенциал, ранно откриване и развиване на интересите, способностите и заложбите на всички деца.

От 3 години колективът работи с Катедра „Детска дентална медицина” в Стоматологичния факултет към Медицинския университет  Пловдив  по превенция и корекции на детското дентално здраве, както и с утвърдени специалисти по офталмолигия и  педиатрия, с цел превенция и ранна  диагностика на правилното детско развитие.

Особено се набляга на многопластовата подготовка на децата за първи клас като за целта се работи усилено съвместно с Пътна полиция, VІ-то РПУ на МВР, ФРР”Рома”, Съюз на слепите” и др. В ОДЗ има открита семейна библиотека, осигуряваща детски книжки за домашен прочит. Осигурени са и допълнителни дейности извън държавните образователни изисквания.

Оценка за работата и високия професионализъм на колектива на ОДЗ ”Щастливо детство” е и присъденият му „Почетен знак на район „Източен”през 2011 г..

Нашите деца имат привилегията да играят в красив, защитен и просторен двор с много зеленина, с добре поддържани тревни площи, прекрасни декоративни дървета, храсти и цветя. В него са разположени  площадки за игри на открито за всяка възрастова група, снабдени с различни уреди и пясъчници, където децата да растат спокойно и с удоволствие. 

Категории в които е регистрирана фирмата

ДЕТСКИ ГРАДИНИ - ОБЩИНСКИ ГРАДИНИ

Контакти на детското заведение

Детска градина "Щастливо детство"
Пловдив, ул. „Врацата” 4, район Източен
032/682-577

Работно време: