Профил на: ОДЗ №5 “Иглика” в каталога за детски градини и услуги http://detskigradini.net


В ОДЗ №5 „Иглика” работят 11 градински и 3 ясленски групи, в които се възпитават и обучават 402 деца. От тях 75 деца в детска ясла. В ОДЗ №5 „Иглика” работят  професионално квалифициран педагогически и медицински екип, от които 22 учители /15 старши учители, 2-ма главни учители и 5 учителя/, 8 медицински сестри, музикален ръководител и педагог.

Имаме  модерна зала за музика и театър.
ОДЗ №5 „Иглика” е база на Центъра по проблемите на детската реч към Института за подготовка и квалификация на учители - град Варна.

Участва в регионални и национални кампании по превенция на престъпността, съвместно с КАТ и пресцентъра на МВР - гр. Бургас.

Доброто партньорство продължава в съвместната работа по превенция правата на детето и неговото безопасно поведение.

В детското заведение работят разнообразни школи по интереси:
- Школа по народни и спортни танци
- Школа по бойни изкуства
- Школа по английски език
- Школа по изобразителна дейност
- Школа по изобразително изкуство
- Школа по футбол 
- Школа по религия с ръководител

Заниманията в тях се провеждат от специалисти в допълнително за децата време.

Школите се посещават по желание от родителите.

 

Категории в които е регистрирана фирмата

ДЕТСКИ ГРАДИНИ - ОБЩИНСКИ ГРАДИНИ, ЧАСТНИ ГРАДИНИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ЯСЛИ - ОБЩИНСКИ ЯСЛИ, ЧАСТНИ ЯСЛИ ЗАНИМАЛНЯ - ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ -

Контакти на детското заведение

ОДЗ №5 “Иглика”
Бургас, Славейков, до бл. 8
056/88 73 77; 056/88 73 78

http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%94%D0%97-5-%D0%98%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81/317058195072990
Работно време: