Профил на: ОДЗ "Космонавт" в каталога за детски градини и услуги http://detskigradini.net


ОДЗ "Космонавт" е обединено детско заведение за отглеждане и възпитаване на деца от 10 месеца до постъпването им в І-ви клас.  Сградата е санирана по проект "Красива България" и има европейска визия.

Екипът от педагогически, медицински и обслужващ персонал има призванието и мотивацията да възпитават и образоват отговорно и всеотдайно децата от район "Северен".  Детската градина функционира с 8 групи детска градина и 3 групи детска ясла.

Обучението по всички направления е съобразно държавните образователни изисквания на МОН. Децата изучават български език и литература, математика, изобразително изкуство, музика и физкултура.

Дейностите извън държавните образователни изисквания стимулират интересите и заложбите на децата. На родителите се предлагат организирани занимания по:

- Чуждоезиково обучение
- Български народни танци и фолклор
- Модерни танци
- Футбол
- Бойни изкуства

Категории в които е регистрирана фирмата

ДЕТСКИ ГРАДИНИ - ОБЩИНСКИ ГРАДИНИ ЯСЛИ - ОБЩИНСКИ ЯСЛИ

Контакти на детското заведение

ОДЗ "Космонавт"
Пловдив, ул. "Гонда вода" 1, район северен
032/954013

http://kosmonavt-plovdiv.com/
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%94%D0%97-%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82-%D0%B3%D1%80%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/265693850280245
Работно време: