Профил на: Център за изкуства, култура и образование "София" в каталога за детски градини и услуги http://detskigradini.net


Център за изкуства, култура и образование "София" е център за подкрепа за личностно развитие в системата на Министерство на образованиет и науката и на Столична Община. Правоприемник на Столичен център за работа с деца.

Центърът има шест филиала на територията на София в районите Надежда, Лозенец, Бели Брези, Люлин, Ботунец, Банкя.

В Център за изкуства, култура и образование "София" работят високо квалифицирани педагози и специалисти. Те обхващат 3200 деца в клубове по интереси.

Основна задача на Центъра е чрез средствата на формалното и неформалното образование да подобри достъпа до образование и обучение, да развие творческия потенциал у децата, да им даде възможност за личностна и творческа изява чрез концерти, спектакли, изложби, конкурси.

Център за изкуства, култура и образование "София" със своите педагози се стреми да формира правилен масов естетически вкус към изкуство, култура, общочовешки ценности, да мотивира децата като им създава подходящ психологичен, емоционален и битов комфорт, в който те да творят, да създават неформални контакти, да намерят своето място в обществото и получат правилна професионална ориентация.

Филиалите предлагат занимания в следните клубове:

Вокално-театрални формации

Школи "Модерен балет"

Школи по пиано

Школи по китара

Английски език

Детски духов оркестър

Школи по живопис

Школи по мода и дизайн

Школи по приложно изкуство

Клуб "Енциклопедия"

Клуб "Пътешественик"

Школи по математика

Школи по художествена гимнастика

Школи по български народни танци

Школи по изобразително изкуство

Начална компютърнa грамотност и др.

Категории в които е регистрирана фирмата

КУРСОВЕ - ТАНЦИ, МУЗИКА, ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА, РАБОТИЛНИЧКИ И АТЕЛИЕТА, ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

Контакти на детското заведение

НАДЕЖДА
София, Надежда, ул. “Св. Никола Нови” 22
02 936 0402, 02 938 6161
02 936 0767

http://stcrd.com/
https://www.facebook.com/sofiamunicipalchildrencenter
Работно време:


ЛОЗЕНЕЦ
София, Лозенец, пл. “Папа Йоан Втори”
02 865 1123
Работно време:


БЕЛИ БРЕЗИ
София, Белите брези, бл. 5 и бл. 8
02 858 1003
Работно време:


ЛЮЛИН
София, Люлин, бл. 408, вх. Б
02 927 3036
Работно време:


БОТУНЕЦ
София, Ботунец, ул. “Бойчо Викторов” 1
02 994 3471
Работно време:


БАНКЯ
гр. Банкя, ул. "Царибродска" 5 - 78-мо СОУ
0898 527 996
Работно време: